Het is belangrijk voor ons te weten wat u wilt doen en waar u dat wil doen:


Daarom vragen wij u om uw woonplaats aan te duiden

en eveneens aan te duiden of u gewoon wil mee stappen in de actie(s) en/of ook actief  wil meewerken aan de organisatie.


Meewerken aan de organisatie houdt onder meer in:

- het doen van de nodige aanvragen en toelatingen in uw actiestad

- contacten leggen met de lokale politie

- het verspreiden van flyers in uw regio

- het maken van spandoeken

- steward tijdens de manifestatie

- alle suggesties zijn welkom

- alle hulp is zeer welkom


STRONG TOGETHER!

 
meedoen aan de actie
heb een andere vraag